kursy średnie NBP: USD: 3,9841 zł • EUR: 4,2705 zł • GBP: 5,1003 zł

Historia

Historia Banku Spółdzielczego w Węgierskiej Górce sięga roku 1911, kiedy zarejestrowano Spółkę Oszczędnościowo-Pożyczkową w Cięcinie. Jej założycielami byli: ks. Antoni Wyrobek, dr Władysław Nowak, Jan Kania, Jan Stana, Tomasz Czernek, Józef Juraszek, Roman Kłosek, Franciszek Walter, Józef Mieszczak i Ignacy Cichoń. Fundusze Spółki w chwili rozpoczęcia działalności składały się z udziałów i wpisowego oraz dobrowolnych wpłat i wynosiły niespełna 800 koron.

 

W 1917r. Spółka Oszczędnościowo-Pożyczkowa w Cięcinie otrzymała stałą siedzibę w Domu Ludowym "Przyjaźń" w Cięcinie.

W dniu 01.02.1925r. nastąpiła zmiana statutu Spółdzielni, w wyniku której Spółka Oszczędnościowo-Pożyczkowa przyjęła nazwę: "Kasy Stefczyka - Spółdzielni z nieograniczoną odpowiedzialnością".

Wybuch II wojny światowej spowodował totalne zniszczenie dorobku Spółdzielni, a działacze zaniechali pracy społecznej ze względu na ostre represje ze strony okupanta. W konsekwencji  Spółdzielnia zaprzestała swojej działalności na okres 6-ciu lat, tj. do końca wojny.

Rok 1945 stanowił historyczną datę dla Banku, bowiem wznowiła swą działalność  "Kasa Stefczyka", przyjmując nazwę: "Kasa Spółdzielcza w Cięcinie”.

W 1966r. rozpoczęto budowę nowego budynku Kasy Spółdzielczej. Parcelę pod budynek otrzymano nieodpłatnie od Straży Pożarnej w Cięcinie. Budowa trwała 2 lata, a nowy obiekt oddano do użytku w 1968r.

W 1969r. po zmianie statutu Kasa Spółdzielcza zmieniła nazwę na Bank Spółdzielczy w Cięcinie.

Podział terytorialny kraju, który miał miejsce w 1971r. spowodował, że w dniu 08.01.1974r. nastąpiła zmiana nazwy banku na Bank Spółdzielczy w Węgierskiej Górce z siedzibą w Cięcinie.

Na początku lat 90-tych uznano, że koniecznym staje się poprawa warunków obsługi klientów oraz pracy załogi, gdyż dotychczasowa siedziba nie odpowiadała aktualnie stawianym wymogom w tym zakresie. W związku  z powyższym  Zebranie Przedstawicieli podjęło decyzję o zakupie obiektu od Urzędu Gminy Węgierska Górka, a następnie o zaadoptowaniu ww. obiektu na pomieszczenia bankowe. W grudniu 1992r. przeniesiono Bank do nowego lokalu wybudowanego w centrum Węgierskiej Górki i zajmowanego do chwili obecnej. Od tego momentu obowiązuje obecna nazwa, czyli Bank Spółdzielczy w Węgierskiej Górce, a w dawnym budynku w Cięcinie umiejscowiony został punkt kasowy banku.

ZOBACZ TAKŻE:

Karty VISA - nowy sposób odbioru kart.

Ważna informacja dla klientów!

więcej

Ważna informacja dla użytkowników Kart VISA!!

więcej

KONTAKT

34-350 Węgierska Górka, ul. Zielona 45
tel./fax (0-33) 864 18 90,
tel. (0-33) 864 02 64, (0-33) 864 04 03
email: bank@bs.wegierskagorka.pl

więcej »

© 2011 Bank Spółdzielczy w Węgierskiej Górce

projekt i wykonanie: