RODO

Informacja o Inspektorze Ochrony Danych

Bank Spółdzielczy w Węgierskiej Górce informuje, że w Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować poprzez:

  • adres poczty elektronicznej: iod@wegierskagorka.pl
  • telefonicznie pod numerem: 33 8651805
  • pisemnie na adres:

Inspektor Ochrony Danych
Bank Spółdzielczy w Węgierskiej Górce
34-350 Węgierska Górka
ul. Zielona 45

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw zwianych z przetwarzaniem danych.

Inspektor Ochrony Danych : Katarzyna Jurys

Załączniki: