STAWKI REFERENCYJNE

Podstawowe stawki referencyjne (w stosunku rocznym), tj. średni WIBOR 1M oraz średni WIBOR 3M, stosowane w Banku Spółdzielczym w Węgierskiej Górce, dostępne są na stronie Grupy BPS S.A. pod linkiem: https://www.bankbps.pl/stawki-referencyjne.

Aktualnie obowiązujące podstawowe stopy procentowe NBP (w stosunku rocznym), tj. stopa referencyjna, stopa lombardowa, stopa depozytowa, redyskonta weksli oraz stopa dyskontowa weksli, dostępne są na stronie Narodowego Banku Polskiego pod linkiem:  https://nbp.pl/podstawowe-stopy-procentowe-archiwum/.