Wakacje kredytowe

Szanowni Państwo

W dniu 29 lipca 2022 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (dalej ustawa), tym samym przedstawiamy Państwu informację o możliwości składania Wniosku o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego udzielonego w walucie polskiej przed dniem 1 lipca 2022 roku.

Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje wyłącznie konsumentowi w okresie:

  1. od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
  2. od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
  3. od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale.

Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje konsumentowi tylko w stosunku do jednej umowy w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Preferowana forma składania wniosków o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego:

  • osobiście w Placówce Banku (wymagana obecność wszystkich kredytobiorców),
  • poprzez system bankowości elektronicznej, wyłącznie w przypadku kiedy występuje 1 kredytobiorca,
  • korespondencją mailową.

Wniosek o zawieszenie spłaty powinien wpłynąć do Banku niezależnie od sposobu jego przekazania nie później niż w dniu płatności.

Kliknij aby pobrać wniosek w formie PDF